หมวดหมู่: ข่าวประชาสัมพันธ์

slide8

หน่วยฝนหลวงขอนแก่น พร้อมขึ้นบินวันนี้ เน้นภารกิจเติมน้ำเข้าเขื่อนครอบคลุม 12 จังหวัดอีสานตอนบน

นอกจากนี้ นายทวี ยังกล่าวเพิ่มเติมว่า ตั้งแต่วันที่ 1 เม.ย. เป็นต้นไป การขึ้นบินทำฝนหลวงจะเน้นไปในพื้นที่ทางการเกษตรเป็นหลัก เนื่องจากในขณะนี้หลายพื้นที่อยู่ในช่วงของการเก็บเกี่ยวผลผลิตโดยเฉพาะไร่อ้อย ขณะที่หลายพื้นที่มีการปลูกพืชใช้น้ำน้อยทดแทนการทำนาปรัง ทำให้แผนการบินทำฝนหลวงต้องเป็นไปตามลำดับขั้นตอนตลอดทั้งช่วงฤดูแล้งนี้