น้ำในคลองที่ชัยนาทแห้งขอด

น้ำในคลองที่ชัยนาทแห้งขอด เจาะบ่อบาดาลเลี้ยงต้นข้าว ก่อนแห้งตาย

ผอ.คบ.เขื่อนเจ้าพระยา เผย ภัยแล้ง จ.ชัยนาท ทวีความรุนแรง ทำน้ำในคลอง อ.มโนรมย์ แห้งขอด ชาวนาต้องขุดเจาะบาดาลสูบน้ำเลี้ยงข้าวกำลังตั้งท้อง-ออกรวง…

เมื่อเวลา 15.00 น. วันที่ 2 มี.ค. 59 สถานการณ์น้ำในลุ่มน้ำเจ้าพระยา ล่าสุดวันนี้ ตรวจสอบระดับน้ำที่สถานีวัดน้ำเหนือเขื่อนเจ้าพระยา ต.บางหลวง อ.สรรพยา จ.ชัยนาท ระดับน้ำเหนือเขื่อนยกตัวขึ้นอยู่ที่ 14.53 เมตรจากระดับน้ำทะเลปานกลาง ขณะที่ระดับน้ำท้ายเขื่อนทรงตัวอยู่ที่ 6.02 เมตรจากระดับน้ำทะเลปานกลาง โดยเขื่อนเจ้าพระยา คงอัตราการระบายน้ำไว้ที่ 80 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที เพื่อรักษาระบบนิเวศ ผลักดันน้ำเค็มและผลิตน้ำประปา รวมไปถึงการสำรองน้ำไว้ใช้ในการอุปโภคบริโภคของประชาชนในจังหวัดภาคกลางและกรุงเทพมหานคร โดยน้ำที่มีอยู่ในปัจจุบันจะสามารถใช้ได้ อีกทั้ง ยังไม่มีนโยบายที่จะปรับการผันน้ำให้แก่เกษตรกรภายใน จ.ชัยนาท ไปใช้เพื่อการเกษตรอย่างแน่นอน