มีนาคม 01 2016
slide8

หน่วยฝนหลวงขอนแก่น พร้อมขึ้นบินวันนี้ เน้นภารกิจเติมน้ำเข้าเขื่อนครอบคลุม 12 จังหวัดอีสานตอนบน

หน่วยฝนหลวงขอนแก่นพร้อมขึ้นบินวันนี้

นายทวี กาญจนา ผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน เปิดเผยว่า การขึ้นทำปฏิบัติการฝนหลวงได้กำหนดเริ่มทำการบินวันนี้เป็นวันแรก โดยนักบินและผู้เชี่ยวชาญด้านฝนหลวงได้ทำการตรวจสอบระบบและตรวจเช็กอุปกรณ์ทำการบินและการทำฝนหลวงเรียบร้อยแล้วทั้งหมด ซึ่งจะสามารถเริ่มโปรยสารเคมีได้แล้วตั้งแต่ช่วงบ่ายของวันนี้เป็นต้นไป เนื่องจากสภาพอากาศโดยรวมเหมาะสมต่อการทำฝนหลวงเป็นอย่างมาก และในระยะนี้จะเน้นการทำฝนหลวงด้วยการเติมปริมาณน้ำเข้าเขื่อนของแต่ละจังหวัดสำหรับการจัดสรรน้ำเพื่อการอุปโภคและบริโภคซึ่งถือเป็นปัญหาสำคัญที่กำลังเกิดขึ้นในระยะนี้